Nøsted Brygge
...i solen ved fjorden

MODERNE OG LETTSTELTE LEILIGHETER UNDER PROSJEKTERING

Nøsted AS er et konsern eiet av lokale aksjonærer. Selskapet har drevet med eiendomsutvikling på Nøsted fra 2005. Datterselskapet Nøsted Brygge Bolig AS står for utvikling og bygging av ca. 70 leiligheter på området. Nøsted er i kommunedelplanen avsatt til tranformasjonsområde med vekt på bolig.

Nøsted Marina AS og Drammen Næringsparker AS inngår også i konsernet.