Nøsted Brygge Prospekt selveier 2023 digital

54 Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Sammen med kontraktstegninger, kontrakt og øvrige vedlegg utgjør dette dokumentasjonen på din bolig. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen og den øvrige salgsinformasjonen (herunder salgstegninger). I slike tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelsen som er gjeldende. Det presiseres særskilt at kjøkken leveres i henhold til egen kjøkkentegning. Det forbeholdes rett til å foreta mindre endringer av konstruksjon og materialvalg forutsatt at dette ikke medfører vesentlig endringer i kvalitet. Slike endringer medfører ikke rett til prisavslag. Leilighetene overleveres bygg- rengjort. Det må påregnes noe byggestøv etter overtagelse. Tegninger i prospektet viser ikke sjakter, eventuelle innkassinger, VVS-føringer osv. i komplett utførelse. Salgstegningene i prospektet er derfor ikke egnet for måltaking. Videre kan vindusplasseringen i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av blant annet den arkitektoniske utformingen av bygget, krav til bæring, isolasjonskrav osv. Boligene oppføres iht. bestemmelsene i TEK17. Bygningsmessige standarder følger normalstandard på malerarbeider, overflater, helning, loddavvik m.m. Det gjøres oppmerksom på at skisser, perspektiv, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, belysning, beplantning og lignende som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger og innredninger leveres ikke. Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste. Konstruksjon Bygningen utføres med bærekonstruksjon i betong, stål og tre. Fasadene bygges opp som isolerte stendervegger og kles utvendig med plater/stein/tegl og/eller treverk som vist i prospekt. Innvendige vegger utføres i stenderverk kledd med gipsplater. Fellestrapper bygges i betong eller stål. Vegger sparkles, males eller støvbundet betongoverflate. Innvendige fellestrapper leveres flislagt eller med belegg, type Forbo granitt eller lignende. Materialbruk og farger skal avstemmes slik at utbyggingen danner et harmonisk hele, men med variasjon. Der det er synlige stålsøyler i bæringen vil disse leveres korrosjonsbeskyttet og med malte overflater. Balkonger/terrasser Balkong- og terrassegulv er å anse som utvendig konstruksjon. Drypp fra overliggende balkong og rekkverk må påregnes. Det leveres avhengig av plassering, glassrekkverk, eller spilerekkverk i stål. Håndløper er av stål eller aluminium. Balkonger og terrasser får tregulv. Underkant balkongdekker leveres med trespiler og- eller finer. Balkong- og terrassedører er av typen skyve- eller slagdører fra MagnorVinduet som det fremgår av leilighetstegningene. Dørene leveres ferdig behandlet fra fabrikk i 3-delt konstruksjon med utvendig aluminiumsbekledning og innvendig trebekledning som for vinduene. Parkering og adkomst Det leveres parkeringsplass i parkeringsetasjer i plan 2 og 3 som er plassert under leilighetene med adkomst fra nedkjøringen til Nøsted Brygge. Parkering på gulv. Alle leiligheter vil få biloppstilingsplass klargjort for lademulighet og bod i garasjeanlegget. Leie betales over fellesutgiftene. I parkeringsetasjer leveres betonggulv, betongvegger og betonghimling som sprøytemales/støvbindes. Det leveres med T-profilhimling der dette er påkrevet. Det vil være synlige tekniske installasjoner, og rør vil være ubehandlet. Fri kjørehøyde vil være ca. 2,1 meter. Lokale områder for tekniske installasjoner vil forekomme. Det leveres felles parkeringsrom for sykler og barnevogner. Det blir også etablert sykkelpleiestasjon, dyrevaskeplass og hobbyrom. Garasjeanlegget blir avtrekksventilert uten oppvarming. Det vil kunne forekomme lokale svanker i gulvet hvor vann kan samle seg. Se utkast for fordeling av P-plasser og boder på plantegning for plan 2 og 3. LEVERANSEBESKRIVELSE Dato: 20.11.2021

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MDg=