Nøsted Brygge Prospekt selveier 2023 digital

57 eldre vinduer, noe som fører til at glasset blir kaldere på utsiden fordi varmen ikke trekker ut. De kalde utvendige flatene kan derfor gi kondens på utsiden av vinduet. Gulv På gulv leveres en-stav eikeparkett i lys farge. Listverk Listverk leveres ferdig malt fra fabrikk med synlige spikerhull. Det leveres ikke taklister. Rettkantet, slette gulvlister i eik i rom med parkett, i rom med flis leveres sokkelflis som avslutning mot vegg. Det må påregnes sprekker i hjørner på dør- og vindusbelistning fordi listverket er levende materialer og vil variere avhengig av temperatur og fuktighet. Elektro Tekniske anlegg og fremføringer til disse blir ikke inntegnet på tegninger som omfattes av kjøpekontrakt. Det vil på et senere tidspunkt utarbeides egne punktplaner for elektro. Alle rom får stikkontakter og lampepunkter som dekker krav etter gjeldende forskrifter (Siste utgave av NEK 400 «Elektriske installasjoner i boliger» definerer antall strømpunkt og kurser). Det tas forbehold om endringer på plantegninger for fremføring til sjakter for tekniske føringer. Elektriske anlegg ligger generelt skjult, bortsett fra ved betong og lydvegger hvor det kan bli synlige føringer. Det må påregnes synlige inspeksjonsluker for tekniske anlegg. Lyspunkter i himlinger leveres iht. romskjema. LED-lys under overskap på kjøkken. Det vil bli montert stikkontakt for vaskemaskin og tørketrommel. Sikringsskap med automatsikringer plasseres på egnet sted. Det blir individuell strømmåler for den enkelte leilighet. Strømforbruk i fellesarealer som garasje og boder, utearealer registreres på felles målere og kostnadene fordeles mellom leilighetene etter for- delingsnøkkel. Strøm til ladestasjoner fore lbil registreres separat. Det elektriske anlegget i leilighetene er tilrettelagt for app-styring som tilvalg. Ventilasjon Det installeres balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Et separat aggregat i hver leilighet er plassert enten i bod eller i himling i entré. Bad og WC vil benytte overstrømning i spalte mellom dør og terskel, mens det leveres tilluftsventiler til øvrige rom. Ventilasjonsanlegget leveres uten kjøling. Det leveres kjøkkenavtrekksløsning med kullfilter i alle leiligheter (ikke tilknyttet leilighetens system for balansert ventilasjon). Oppvarming og varmt vann Leilighetene vil ha vannbåren gulvvarme (ikke bod). Alle vannledninger til tappesteder er rør-i-rørsystem. Plassering av koblingsskap til den enkelte leilighet på bad. For leilighetene leveres varmtvann fra felles varmtvannsveksler i energisentralen. Avregning av energiforbruk er individuelt for hver leilighet. Brannsikring Sprinkleranlegg i leilighetene, fellesarealer og evt. balkonger leveres etter gjeldende krav. Det må påregnes synlige sprinklerhoder. Omfang sprinkling av balkonger iht. gjeldende regelverk. Fellesarealer, sportsboder og parkeringsetasjer fullsprinkles. Brann- og røykvarsler samt brannslukningsutstyr leveres iht. forskrifter. Tilvalg og endringer Det vil, i en tidsbegrenset periode, være anledning til å gjøre tilvalg til boligene. Selger og entreprenør vil så snart som mulig, og i god tid før innredningsarbeidene starter, utarbeide en tilvalgsoversikt hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Det orienteres om at uttrekkssummen for prosjektets standardprodukter vil være kostpris (hensyntatt rabatter). Som følge av dette kan uttrekkssummen være betydelig lavere enn veiledende butikkpris. Endringer ut over de som fremkommer i tilvalgsoversikten må på fritt grunnlag vurderes av selger, entreprenør og dennes underleverandører. Det kan ikke påregnes endringer som er i strid med rammetillatelse eller som vil kunne medføre forsinkelse i prosjektets fremdrift. Det er ikke anledning til å flytte på vinduer, elektriske installasjoner eller avløp og vanntilførsel. Det gjøres oppmerksom på at elektrotilvalg i betongvegger kan bli med synlige føringer. Kjøper må overholde de frister (valg og betaling) som settes. I motsatt fall har selger rett til å levere leiligheten i samsvar med leveransebeskrivelsen. Alle tilvalg/endringer avtales direkte mellom kjøper og selger, eller representant utpekt av selger i en separat avtale. Kjøper kan ikke trekke ut enkeltleveranser (fliser, kjøkken, gulv osv.) fra avtalen. Det kan ikke påregnes at selger skal påta seg å montere eventuelle leveranser som kjøper bestiller på egen hånd før overtagelse. For ytterligere detaljer se romskjema og materialbeskrivelse.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MDg=