Prospekt Nøsted brygge september 2023

Hvitvasking I henhold til Hvitvaskingsloven har meglerforetaket plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, kontroll av reelle rettighetshavere, kontroll av opplysninger mv). Kundetiltak skjer løpende og vil bl. annet gjennomføres når handel inngås og ved gjennomføring av oppgjøret, samt dersom det foreligger mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering. Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres, skal meglerforetaket ikke etablere kundeforholdet eller gjennomføre transaksjonen med kjøper. Ved meglerforetakets avvikling av kundeforholdet etter at bud er akseptert som følge av at kjøper ikke bidrar med nødvendig dokumentasjon, vil avtalen mellom partene være bindende, men meglerforetaket kan ikke bidra i gjennomføringen av handelen. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven. Det godtas kun inn- og utbetaling fra norsk finansieringsinstitusjon. Meglerforetak Salg og oppgjør ved: Eiendomsmegler 1 BV AS Eiendomsmeglerforetak: Eiendomsmegler 1 BV AS Besøksadresse: Hauges gate 2, 3019 Drammen Organisasjonsnummer 913 131 827 Telefon nr. 32 26 64 00 Ansvarlig megler Kent Salte og Ole Kristian Skretteberg Mob. 907 81 789 / 976 21 203 Meglers vederlag Meglers vederlag inkludert oppgjør er avtalt til kr 36 900 per enhet inkludert merverdiavgift for de salg som aksepteres før overlevering av boligene. Provisjonsnivået øker med antall salg og ved sluttsolgt. Salgsvilkår Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg: 1) Prisliste 2) Selgers prospekt 3) Romskjema 4) Vedtekter 6) Budsjett Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg. Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud: Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via faks/e-post/leveres til prosjektmegler. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn til finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson, samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert kjøpetilbud. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil i beskrivelsen. Vedlegg finner du på prosjektets hjemmeside. Produsert 27.08.2021

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MDg=