Nøsted Brygge Prospekt selveier 2023 digital

64 Innflytting og utbyggingsrekkefølge Byggetiden vil være ca. 28 måneder. Det vil bli etappevis overlevering. Forpliktende overtakelsesmåned vil bli varslet kjøper 3 måneder før overtagelse. Endelig overtagelsesdato vil bli gitt med ca. 1 måneds skriftlig varsel fra selger. Interessenter/kjøpere må ta hensyn til mulighetene for utsettelse i forbindelse med planlegging av salg av nåværende bolig. Dersom oppstart endres, forskyves planlagt overtakelsestidspunkt tilsvarende, uten at dette utløser noe krav på dagmulkt fra kjøper. Forsinket overtagelse etter at endelig overtagelsesdato er varslet, gir kjøper krav på dagmulkt på 0,75 promille av total kjøpesum jamfør bustadoppføringsloven § 18. Selger kan kreve at overtagelse skjer tidligere enn forventet. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller dersom vilkårene nevnt i bustadoppføringsloven § 11 er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtakelsesdato fortsatt vil kunne foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeider med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utenomhusarbeider. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelsesdagen. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse vil foreligge før overtagelse. Energimerking Boligene vil få en individuell energiattest som bekrefter energimerket. Boligene tilstrebes minimum energiklasse C. Energiattest utleveres ved henvendelse til megler. Selger Boligene selges av Nøsted Brygge Bolig AS, organisasjonsnummer 967 714 089. Megler Eiendomsmegler 1 BV AS, organisasjonsnummer 982 832 632. Oppdragsnummer Oppdragsnummer for prosjektet: 7011205031 Oppdragsnummer for leilighetene: 7011205042-69 Eiendommen Gårdsnummer 25, bruksnummer 122 i Drammen kommune 3005. Tomtestørrelse er ca. 581 kvm på eiet tomt. Hjemmelshaver til tomten er Nøsted Brygge Bolig AS. Tomten skal fradeles og tomtestørrelse er dermed ikke endelig og matrikkelnummer kan bli endret. Kjøper aksepterer slike endringer uten fradrag i kjøpesummen. Adresse Eiendommen har adresse Svelvikveien 61, 3039 Drammen. NYTTIGE OPPLYSNINGER Dato: 20.11.2021

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MDg=