Prospekt Nøsted brygge september 2023

Forsinket betaling Ved forsinket betaling skal kjøperen betale forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nummer 100 om forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven). Ved forsinket betaling av forskuddet med mer enn 6 uker fra garantistillelse og signert kjøpekontrakt, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Forsinket betaling av sluttoppgjør med mer enn 30 dager gir selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Selger kan nekte kjøper å overta inntil betaling av sluttoppgjør skjer. Denne bestemmelsen gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt. Omkostninger/Gebyrer til Statens Kartverk Andelskapital kr 5 000 Registrering av andel kr 430 Eventuell pantenotering (per pant inkl grunnbok) kr 688 Etableringsgebyr per andel for organisering/stifting av boligselskapet kr 3 382 Totale omkostninger/gebyrer kr 9 500 Vi tar forbehold om at endringer i offentlige gebyrer og endelig fastsettelse av tomteverdi kan påvirke omkostningenes størrelse. Likviditetstilskudd/oppstartskapital til borettslaget, kr 5 000. Kjøpere som ikke er medlem i NBBO, må melde seg inn og betale gjeldende innmeldingsavgift på kr 300 og årskontingent på kr 300. Innskudd Innskuddet er den delen av kjøpesummen som kjøper må finansiere på egenhånd. Det samme gjelder oppstartslikviditet til borettslaget og omkostningene. Det gjøres oppmerksom på at selger/megler kan kreve finansieringsbevis og/eller foreta kredittvurdering før kontraktsinngåelse. Kjøper samtykker i dette. Fellesgjeld Felleslånet er planlagt som et annuitetslån med flytende rente. Det betyr at renten vil endre seg i samsvar med den generelle renteutviklingen og påvirke felleskostnadene tilsvarende, uavhengig av budsjettperiode. Renteutgiftene er for tiden fradragsberettiget med 22 % etter gjeldende regler, forutsatt at andelseieren har tilstrekkelig skattbar inntekt. Fellesgjelden utgjør 60 % av totalprisen. Fellesgjelden er planlagt å bestå av et lån med 40 års løpetid, hvorav 10 års avdragsfrihet. Rente er for tiden 1,5%. Renter på felleslånet betales av borettslaget gjennom deler av de månedlige felleskostnadene som betales av andelseierne. Nedbetaling av din andel av fellesgjelden (IN-ordning) Borettslaget vil etablere en ordning for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld. Dette gjør at du kan innbetale hele eller deler av andel fellesgjeld i tillegg til egenkapital- delen. Dette får virkning på de månedlige felleskostnadene som blir redusert tilsvarende reduksjonen i kapitalkostnadene for den innfridde del av andel fellesgjeld. Nedbetaling av andel fellesgjeld kan gjøres 2 ganger i året, med minimum kr 100 000 per innbetaling. Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente. Det presiseres at nedbetalt andel fellesgjeld ikke kan reverseres. Ordningen trer i kraft etter at byggelånet er konvertert. Har du spørsmål til dette eller ønsker ytterligere forklaring, vennligst ta kontakt med ansvarlig megler eller forretningsfører. Felleskostnader Andelseierne må betale månedlige felleskostnader. Felleskostnadene består av månedlige kapitalkostnader (renter på andel fellesgjeld), a-konto oppvarming, a-konto varmt/kaldt vann og driftskostnader. Driftskostnadene for hver bolig er stipulerte beløp. Se prisliste. Driftskostnadene dekker blant annet kommunale avgifter, årsavgift til TV-/ kabelselskap, vedlikehold av heis, snømåking og utvendig vedlikehold av fellesareal, serviceavtaler på ventilasjon, forretningsførerhonorar, revisjon, forsikring av bygninger og andre driftskostnader. Utgifter til strøm og innboforsikring kommer i tillegg til felleskostnadene. Disse utgiftene betales av hver enkelt beboer. Flere forhold påvirker størrelsen på driftskostnadene, blant annet endringer i lønns-, pris- og avgiftsnivå på de tjenestene/produktene som borettslaget har eller velger å inngå avtaler om. Dagens stipulerte driftskostnader er lagt til grunn for beregning av total månedlig felleskostnad. Borettslaget eier eiendommen. Andelseier har ikke personlig ansvar for borettslagets

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY0MDg=