Main Image

Gjenbruk og bærekraftige løsninger

På Nøsted Brygge er det lagt opp til størst mulig grad av gjenbruk og bærekraftige løsninger. Her sorteres ulike bygningsmaterialer og metaller for resirkulering. Deler av den eksisterende og bunnsolide bygningskroppen er tatt vare på og danner et historisk fundament for de nye boligene.