Main Image

Byggeplassrapport januar 2024

Vi har tatt en prat med Bjørn Tore Berg i Vestviken entrepenør om status på fremdriften i prosjektet, og fordelen med lokale leverandører. Se filmen under for å se hva han kunne fortelle.