Main Image

Det meste er inkludert

De månedlige felleskostnadene dekker både nedbetaling av fellesgjeld, og alle kostnader som kommunale avgifter, oppvarming, vann, tv/kabel, utvendig vedlikehold av fellesareal, serviceavtaler for heis og ventilasjon, gressklipping og snømåking, forretningsfører og revisjon, forsikring av bygninger m.m. 

Eget strømforbruk og egen innboforsikring betaler du i tillegg til felleskostnadene. Du har også mulighet for individuell nedbetaling av din andel av fellesgjelden. Du kan enten betale ned alt med én gang, eller nedbetale fellesgjelden på bestemte forfall. Vanligvis er dette to ganger i året med minimum 60 000 kroner. Det gir deg fleksibilitet, og vil redusere dine månedlige felleskostnader.

I sum gir fellesgjeld deg økt fleksibilitet og muligheten til å dra nytte av bedre lånevilkår, samtidig som du kan tilpasse finansieringen til dine behov.