Main Image

Din egen bolig

I borettslag eier du din egen bolig. Når du kjøper en borettslagsleilighet på Nøsted Brygge betaler du et depositum på kr. 100 000,- ved kontraktsinngåelse.. Ved innflytting betaler du et innskudd, som her utgjør 40% av kjøpsprisen. De resterende 60% er fellesgjeld som du betaler renter og avdrag på mens du bor her. 

Med en IN-ordning (Individuell Nedbetaling) kan du selv styre hvordan du betaler ned fellesgjelden. ! En av de store fordelene med fellesgjeld er muligheten for avdragsfrihet. Lånet har 40 års løpetid, inkludert opptil 10 års avdragsfrihet. 

Når du flytter, følger fellesgjelden videre til ny eier. Borettslag gir deg mulighet for en leilighet av høy kvalitet - med gunstig inngangsbillett.