Main Image

Dette bør du regne med

I borettslag er det enklere å få regnestykket til å gå opp!
Med individuell nedbetaling av fellesgjelden vil du redusere dine månedlige felleskostnader. 

Se eksempel. Beregnet med 4% rente pr. september 2023

Leilighet D502A

Totalpris kr. 4 790 000,-
Andel innskudd 40%  kr. 1 916 000,-
Andel fellesgjeld 60% kr. 2 874 000,-
Felleskostnader/mnd fellesgjeld kr. 12 048,- 

Ved nedbetaling av fellesgjeld (tidligst etter ca 6 mnd)
Delvis innbetalt fellesgjeld med kr. 2 155 500,- blir felleskostnader pr mnd. kr. 6 611,-
Ved full innbetaling av fellesgjeld på kr. 2 875 000,- blir felleskostnader pr mnd. kr. 4 798,-

Se NBBO.no for mer informasjon, eller kontakt oss for å regne på dine muligheter.