Main Image

Grønt borettslag

På Nøsted Brygge er det fokus på grønt miljø og miljøvennlige løsninger. Som beboer i borettslaget får du tilgang på fasiliteter som bidrar til å gi både deg og miljøet noen viktige fordeler. Leilighetene har vannbåren gulvvarme og balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det sirkulerende varmtvannet er levert av Drammen Fjernvarme sin egen sentral på Nøsted Brygge.
Vaskemaskin og oppvaskmaskin med varmtvannstilkobling er standard, og gir deg raskere vasketid og lavere energibruk. 

Det blir etablert en egen elbil-pool som gir deg mulighet til et enkelt, rimelig og miljøvennlig bilhold. I parkeringsetasjene er alle plasser til borettslaget forberedt for elbil-ladere. Det jobbes som kjent også med å etablere en el-ferje på Drammensfjorden, med anløp på Nøsted Brygge.